Різне

ПРАВИЛА НОСІННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ ТА ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК., Форум

22.12.2015

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОБОРОНИ СРСР

НАКАЗ

від 21 червня 1943 р. N 240

ПРО ПРАВИЛА НОСІННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ,

ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК, СТРІЧОК МЕДАЛЕЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ відзнак

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ

1. У відповідності з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 червня 1943 року ввести в дію «Правила носіння орденів, медалей, орденських стрічок, стрічок медалей та військових відзнак військовослужбовцями Червоної Армії».

2. Ордени і медалі, що мають нині існуючий спосіб кріплення, надалі до їх переробки, носити з дотриманням вимог цих правил в частині їх розміщення.

Народний Комісар Оборони

Маршал Радянського Союзу

В. СТАЛІН

ПРАВИЛА

НОСІННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК, СТРІЧОК МЕДАЛЕЙ

ТА ВІЙСЬКОВИХ відзнак ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ

I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Носіння орденів, медалей, орденських стрічок, стрічок медалей та військових відзнак при військовій формі одягу обов’язково.

2. Ордени, медалі, орденські стрічки і військові відзнаки надягають тільки на мундири, кітеля і гімнастерки.

На шинелі орденські стрічки, стрічки медалей, а також знак «Гвардія» надягають тільки на парадах, кожен раз за наказами командуючих військами військових округів, фронтів і начальників гарнізонів. В цих випадках обов’язково носіння на шинелі медалей «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці.

Не допускається носіння орденів, медалей, орденських стрічок, стрічок медалей та військових відзнак на предмети спецодягу і теплих речах (комбінезони, шкіряні пальта, ватні тілогрійки, бекеші і тощо).

3. Ордени та медалі надіваються, як правило, тільки при парадній формі одягу.

При повсякденної та польової формі, замість орденів та медалей, надягають присвоєні орденів і медалей стрічки.

Носіння медалі «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і медалі «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці обов’язково як при парадній, так і при повсякденному і польовій формі одягу.

У воєнний час — у дні державних свят та урочистих випадках дозволяється носіння орденів та медалей за повсякденної та польової форми одягу.

Носіння військових відзнак (знаки числа поранень, знак «Гвардія», значки відмінників родів військ та інші) — обов’язково при парадної, повсякденної та польової форми одягу.

4. Медаль «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і медаль «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці носять на лівій стороні грудей, вище всіх орденів і медалей, а при польовій та повсякденній формі одягу — вище орденських стрічок і стрічок медалей.

Медалі «Золота Зірка» і «Серп і Молот» прикріплюються до одягу за допомогою прямокутних колодок, обтягнутих стрічкою.

При носінні двох і більше медалей «Золота Зірка» і «Серп і Молот» медалі прикріплюються до одягу роздільно в один ряд, розташовуючись в ньому справа наліво в порядку часу нагородження з проміжками в 10 мм між бічними кінцями зірок.

5. Орден Леніна,

Орден Червоного Прапора,

Орден Трудового Червоного Прапора,

Орден «Знак Пошани»,

Медаль «За відвагу»,

Медаль «За бойові заслуги»,

Ювілейна медаль «XX років РСЧА»,

Медаль «За трудову доблесть»,

Медаль «За трудову відзнаку»,

Медаль «Партизану Вітчизняної Війни» I ступеня,

Медаль «Партизану Вітчизняної Війни» II ступеня,

Медаль «За оборону Ленінграда»,

Медаль «За оборону Одеси»,

Медаль «За оборону Севастополя»,

Медаль «За оборону Сталінграда» — носять на лівій стороні грудей.

Всі ці ордени і медалі прикріплюються до одягу за допомогою п’ятикутних колодок, обтягнутих стрічками, присвоєними відповідним орденам і медалям.

При носінні двох і більш із перерахованих орденів і медалей, колодки їх з’єднуються в ряд на загальній планці. Ордени і медалі, не вписується в один ряд по ширині грудей, переносяться у другий ряд, розміщений нижче першого.

Ордени і медалі розташовуються в ряд справа наліво, в порядку зазначеної черговості. При цьому другий ряд служить продовженням першого, вважаючи також справа наліво.

При носінні двох і більше орденами або медалями, однакових за найменуванням і ступеня, ці ордена або медалі розміщуються поруч, у порядку часу нагородження, справа наліво.

6. Орден Суворова I ступеня,

Орден Кутузова і ступеню,

Орден Суворова II ступеня,

Орден Кутузова II ступеня,

Орден Суворова III ступеня,

Орден Кутузова III ступеня,

Орден Олександра Невського,

Орден Вітчизняної Війни I ступеня,

Орден Вітчизняної Війни II ступеня і

Орден Червоної Зірки — носяться на правому боці грудей.

Всі ці ордени прикріплюються до одягу за допомогою навинтованных штифтів з гайками, без колодок і стрічок.

При носінні двох і більш із перерахованих орденів, ордена розташовуються в ряд з проміжками по 5 мм між бічними кінцями зірок.

Ордена, не вписується в один ряд по ширині грудей, переносяться у другий ряд, розміщений нижче першого.

Ордена розташовуються в ряд зліва направо, в порядку зазначеної черговості. При цьому другий ряд служить продовженням першого, також зліва направо.

При носінні двох і більше замовлень одного найменування і ступеня, ці ордена розміщуються поруч, у порядку часу нагородження, зліва направо.

7. Орденські стрічки і стрічки медалей, у випадках носіння їх без орденів і медалей, прикріплюються до одягу на лівій стороні грудей.

Для прикріплення до одягу орденські стрічки і стрічки медалей натягаються на прямокутні планки.

При носінні двох і більше орденських стрічок і стрічок медалей, стрічки натягаються поруч на загальну планку такої довжини, щоб стрічки вкривали її без проміжків між краями.

Стрічки, не уміщаються на одній планці по ширині грудей, переносяться на другу планку, прикріплюється до одягу нижче першої планки.

Стрічки орденів і медалей розташовуються на планці справа наліво в наступному порядку:

Орден Леніна,

Орден Червоного Прапора,

Орден Суворова I ступеня,

Орден Кутузова і ступеню,

Орден Суворова II ступеня,

Орден Кутузова II ступеня,

Орден Суворова III ступеня,

Орден Кутузова III ступеня,

Медаль «За відвагу»,

Медаль «За бойові заслуги»,

Ювілейна медаль «XX років РСЧА»,

Медаль «За трудову доблесть»,

Медаль «За трудову відзнаку»,

Медаль «Партизану Вітчизняної Війни» I ступеня,

Медаль «За оборону Одеси»,

Медаль «За оборону Севастополя»,

Медаль «За оборону Сталінграда».

8. Військові відзнаки носиться на правій стороні грудей.

II. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК,

СТРІЧОК МЕДАЛЕЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ відзнак ПРИ ПАРАДНІЙ

ФОРМІ ОДЯГУ

9. Медаль «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і медаль «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці прикріплюються на лівій стороні грудей:

а) На мундирі (рис. 1, 2 — тут і далі малюнки не наводяться):

по висоті — верхніми кінцями зірок на рівні центру верхнього ґудзика борту мундира; по ширині грудей — при одній медалі: на вертикальній лінії, проведеної через центр гудзики лівого погона; при двох і більше — симетрично відносно цієї лінії;

б) На шинелі (рис. 3):

по висоті — верхнім краєм колодок на рівні кута коміра шинелі; по ширині грудей — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через середину відстані між лінією, опущеною через гудзик лівого погона, і серединою грудей.

10. Орден Леніна, орден Червоного Прапора, орден Трудового Червоного Прапора, орден «Знак Пошани», медаль «За відвагу», медаль «За бойові заслуги», ювілейна медаль «XX років РСЧА», медаль «За трудову доблесть», медаль «За трудову відзнаку», медаль «Партизану Вітчизняної Війни» I ступеня, медаль «Партизану Вітчизняної Війни» II ступеня, медаль «За оборону Ленінграда», медаль «За оборону Одеси», медаль «За оборону Севастополя» і медаль «За оборону Сталінграда» — прикріплюються на лівій стороні грудей:

На мундирі (рис. 1, 2):

по висоті — верхнім краєм колодок на рівні середини відстані між верхньою і другий зверху гудзиками мундира.

При носінні медалі «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і медалі «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці — нижні кінці цих медалей повинні бути вище верхнього краю колодки орденів та інших медалей на 5 — 6 мм. Другий ряд орденів і медалей розміщується верхнім краєм колодок на 10 мм нижче орденів і медалей першого ряду; по ширині грудей — ордени і медалі розташовуються симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики лівого погона. В один ряд поміщаються ордени і медалі так, щоб праворуч до лінії гудзиків залишалося не менше 10 мм, а ліворуч до лінії пройми рукава — не менше 30 мм Ордени і медалі, не вписується в цей ряд, переносяться у другій.

11. Орден Суворова I ступеня, орден Кутузова і ступеню, орден Суворова II ступеня, орден Кутузова II ступеня, орден Суворова III ступеня, орден Кутузова III ступеня, орден Олександра Невського, орден Вітчизняної Війни I ступеня, орден Вітчизняної Війни II ступеня і орден Червоної Зірки — прикріплюються на правій стороні грудей:

На мундирі (рис. 1):

по висоті — центри орденів повинні розташовуватися на рівні середини відстані між другою і третьою зверху гудзиками генеральського мундира або на рівні другої зверху ґудзики мундира начальницького і рядового складу, а при наявності орденів і медалей, носяться на лівій стороні грудей, — на одному рівні з центрами цих орденів і медалей. Другий ряд орденів розташовується нижче першого так, щоб від лінії нижнього краю орденів першого ряду до верхньої лінії орденів другого ряду був проміжок в 15 — 20 мм; за шириною грудей — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики правого погона.

В один ряд розташовуються ордена так, щоб зліва залишалося до краю борту мундира не менше 10 мм, а праворуч до лінії пройми рукава — не менше 30 мм замовлення, не вписується в цей ряд, переносяться у другій.

12. Знак числа поранень розташовується на правій стороні грудей:

На мундирі (рис. 1, 2):

по висоті — нижнім краєм знака на рівні другої зверху гудзики генеральського мундира або на 10 мм вище другої зверху ґудзики мундира начальницького і рядового складу. При наявності орденів, носяться на правому боці грудей, нижній край знака числа поранень повинен бути вище орденів на 8 — 10 мм; за шириною — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики правого погона.

13. Знак «Гвардія» прикріплюється на правій стороні грудей:

а) На мундирі (рис. 1, 2):

при відсутності замовлень, носяться на правому боці грудей, — на місці, вказаному для цих орденів, а при наявності орденів — нижче середини першого або другого ряду на 15 — 20 мм;

б) На шинелі (рис. 3, 4):

по висоті — на рівні середини відстані між другою і третьою зверху гудзиками шинелей генералів і начальницького складу або на 6 — 7 см нижче правого кінця коміра шинелі (молодшого начальницького і рядового складу; по ширині — на 1,5 см вліво від краю борти шинелі.

14. Значки відмінників родів військ прикріплюються на правій стороні грудей:

На мундирі:

на місці, вказаному для прикріплення знака «Гвардія», а при носінні цього знака — під ним з проміжком в 5 мм.

15. Орденські стрічки і стрічки медалей прикріплюються на шинелі в порядку, зазначеному в пункті сьомому цих Правил, на лівій стороні грудей; по висоті — на шинелі начальницького складу: на 1 см нижче другої зверху ґудзики; на шинелі рядового і молодшого начальницького складу — на 4 см нижче лівого кінця коміра; по ширині — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики лівого погона (рис. 3, 4).

При носінні більше п’яти-шести орденських стрічок і стрічок медалей, стрічки, не уміщаються на одній планці, переносяться на другу, располагаемую під першою, з проміжком в 5 — 6 мм.

III. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК,

СТРІЧОК МЕДАЛЕЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ відзнак ПРИ ПОВСЯКДЕННОМУ

І ПОЛЬОВІЙ ФОРМІ ОДЯГУ

16. Медаль «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і медаль «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці прикріплюються на лівій стороні грудей:

а) На кітелі (рис. 5):

порядком, зазначеним для мундира;

б) На гімнастерці:

порядком, зазначеним для мундира (вважаючи 3-ю гудзик гімнастерки верхній) (рис. 7).

17. Ордени і медалі, що носяться на лівій стороні грудей, прикріплюються:

а) На кітелі:

за правилами, визначеними для мундирів начальницького і рядового складу, з розміщенням по ширині — симетрично відносно лінії, проведеної через центр гудзики лівого погона і мисок клапана лівої кишені;

б) На гімнастерці (рис. 7):

по висоті — верхнім краєм колодок на рівні середини відстані між третьою і четвертою гудзиками. При носінні медалі «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і медалі «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці кінці цих медалей повинні бути вище верхнього краю колодок орденів та інших медалей на 5 — 6 мм. Другий ряд орденів і медалей розміщується верхнім краєм колодок на 10 мм нижче орденів і медалей першого ряду; по ширині грудей — ордени і медалі розташовуються так само, як на мундирі начальницького і рядового складу.

18. Ордени і медалі, що носяться на правому боці грудей, прикріплюються:

а) На кітелі:

за правилами, визначеними для мундира начальницького і рядового складу; по ширині — симетрично відносно лінії, проведеної через центр гудзики правого погона і мисок клапана правої кишені;

б) На гімнастерці:

по висоті — центри орденів на рівні четвертої зверху гудзики, а при наявності орденів і медалей, носяться на лівій стороні грудей, — на одному рівні з центрами цих орденів і медалей. Другий ряд орденів розташовується нижче першого так, щоб від лінії нижнього краю орденів першого ряду до верхньої лінії орденів другого ряду був проміжок в 15 — 20 мм; за шириною грудей — ордена розташовуються так само, як зазначено для кітеля.

19. Стрічки орденів і медалей прикріплюються на лівій стороні грудей:

На кітелі і гімнастерці начальницького складу: по висоті — нижнім краєм планки на 5 — 6 мм вище клапана кишені, а при носінні стрічок в два ряди — нижній ряд, як зазначено; верхній — вище нижнього на 5 — 6 мм; за шириною — симетрично відносно лінії, проведеної через центр гудзики лівого погона і мисок клапана лівої кишені (мал. 6).

На гімнастерці молодшого начальницького і рядового складу: по висоті — на одному рівні з четвертої гудзиком; по ширині — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики лівого погона.

20. Знак числа поранень розташовується на правій стороні грудей:

а) На кітелі (рис. 5):

по висоті — нижнім краєм знака на 10 мм вище верхнього краю клапана правої кишені, а при носінні орденів — вище їх на 10 мм; за шириною грудей — посередині довжини клапана правої кишені;

б) На гімнастерці (рис. 6):

по висоті — на рівні четвертої зверху гудзики, а при носінні орденів — вище їх на 10 мм; за шириною грудей — на гімнастерці начальницького складу — симетрично відносно лінії, проведеної через центр гудзики правого погона і мисок клапана правої кишені, а на гімнастерці рядового і молодшого начальницького складу — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики правого погона (рис. 7).

21. Знак «Гвардія» розташовується на правій стороні грудей:

по висоті —

а) На кітелі і на гімнастерці начальницького складу — на 15 мм нижче миска клапана правої кишені при носінні орденів або знака числа поранень, а при відсутності замовлень або знака числа поранень — на місці, вказаному для розміщення орденів (рис. 5, 6);

б) На гімнастерці молодшого начальницького і рядового складу — центром знака на рівні середини відстані між четвертою і п’ятою зверху ґудзиками, а при носінні орденів — нижче їх на 10 мм (рис. 7).

По ширині — симетрично щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики правого погона і мисок клапана правої кишені, а на гімнастерці рядового і молодшого начальницького складу — щодо вертикальної лінії, проведеної через центр гудзики правого погона.

22. Значок відмінника роду військ розташовується на кітелі і на гімнастерці на місці, вказаному для знака «Гвардія», а при носінні знака «Гвардія» — нижче його на 5 мм або нижче миска клапана правої кишені на 10 мм — при відсутності замовлень, носяться на правому боці грудей (рис. 7).

Короткий опис статті: орден медаль

Джерело: ПРАВИЛА НОСІННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ ТА ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК. — Форум

Також ви можете прочитати