Без рубрики, Новости

М??гілік Їв: між національною ідеєю та патріотичним актом

03.04.2017

М??гілік Їв: між національною ідеєю та патріотичним актом

«Плані нації — 100 кроків з реалізації п’яти інституційних реформ», 85 і 89 кроки присвячені ідеї М??гілік Їв у вигляді завдання по створенню проекту патріотичного акту та завдання впровадження цінностей М??гілік Їв у діючі навчальні програми шкільної освіти.

Ідею М??гілік Їв досить розширеному варіанті президент Назарбаєв озвучив у своєму Посланні народу Казахстану «Стратегія «Казахстан-2050». Новий політичний курс відбувся держави» у грудні 2012 року

При цьому очевидно, що ця ідея хвилювала його і в більш ранній період часу, зокрема, він до неї апелював на урочистому зібранні, присвяченому Дню Незалежності Республіки Казахстан, 15 грудня 2010 року, вона знайшла відображення в однойменній тріумфальній арці, названої «новим символом сучасного Казахстану і тріумфу казахстанського народу, реалізувати багатовікову мрію про Незалежність і суверенітет своєї країни», яка була відкрита 16 грудня 2011 року

Повернення до ідеї М??гілік Їв відбулося 14 грудня 2013 року, коли з участю Президента РК Н.Назарбаєва відбулися урочисті збори, присвячені Дню Незалежності Республіки Казахстан. Звертаючись до учасників наради, президент зазначив, що 16 грудня 1991 року в сузір’ї націй світу з’явилася нова зірка — Республіка Казахстан та назвав сім безцінних надбань, перше яких — «наша священна і гідна країна, М??гілік Їв. Більше чотирнадцяти тисяч кілометрів безперечних кордонів спаяли нашу Батьківщину в єдиний моноліт. Вони стали рубежами добросусідства з усіма суміжними країнами».

У найбільш повній формі ідея М??гілік Їв прозвучала в Посланні Президента «Нурлы жол — шлях в майбутнє» від 17 січня 2014 року: «»М??гілік Їв» — це національна ідея нашого общеказахстанского будинку, мрія наших предків. За 22 роки суверенного розвитку створені головні цінності, які об’єднують всіх казахстанців і складають фундамент майбутнього нашої країни. Вони взяті не з захмарних теорій. Ці цінності — досвід Казахстанського Шляху, що витримав випробування часом.

По-перше, це Незалежність Казахстану і Астана. По-друге, національну єдність, мир і злагоду в нашому суспільстві. По-третє, це світське суспільство і висока духовність. По-четверте, економічне зростання на основі індустріалізації та інновацій. По-п’яте, це Суспільство Загального Праці. По-шосте, спільність історії, культури і мови. По-сьоме, це національна безпека і глобальне участь нашої країни у вирішенні загальносвітових і регіональних проблем. Завдяки цим цінностям ми завжди перемагали, зміцнювали нашу країну, множили наші великі успіхи. У цих державотворчих, загальнонаціональних цінностях полягає ідейна основа Нового Казахстанського Патріотизму».

У цьому ж Посланні глава держави доручив організувати розробку та прийняття Патріотичного акту «М??гілік Їв», закликавши всі політичні і громадські сили країни не бути байдужими і підключитися до роботи.

Як відомо, в Посланні 2012 року ідея М??гілік Їв була озвучена на казахською мовою, в російській версії тексту, вона відсутня, тому, можливо в зв’язку з цим, на сторінках казахстанських ЗМІ обговорення не було активним і плідним. З відгуків казахської преси за 2013 рік звертають увагу наступні моменти :

    розгляд ідеї М??гілік Їв крізь призму розвитку казахської мови: «Наша мова…забезпечує наступність між нашими героїчними предками і наступними поколіннями, є хранителем культурних витоків і традицій народу. Мова — це найбільша цінність народу. тільки мова залишається тим єдиним мостом, через який від покоління до покоління передається духовну спадщину народу. Саме тому естафету Незалежності у віках передасть наступним поколінням мову, яка є опорою для народу» сприйняття ідеї М??гілік Їв в культурно-історичному аспекті: «Коли Президент говорить про майбутнє Казахстану як про «М??гілік їв», він на одне з перших місць на порядку денному ставить питання історичної свідомості нації. хоча Казахстан на нинішньому етапі, сформувавши національну ідентичність і культурну цілісність, досяг повної, справжньої самостійності, його прагнення до створення «М??гілік їв» в умовах жорсткої конкуренції в епоху глобалізації вимагає поряд з політичним, соціально-економічним суверенітетом, досягнення духовної незалежності. Для цього в цілях забезпечення життєдіяльності такої складної системи як нація необхідно сформувати через відродження національного світогляду, духовних витоків, які становлять сутність самобутньої історії та культури, притаманне даному суспільству історична свідомість; розгляд ідейно-філософських/ідеологічних засад ідеї М??гілік Їв: «В тюркському історико-лінгвістичному розумінні слово «м??гі» відповідає смисловим значенням таких понять, як «Т??ір», «??дай», «Алла». Таким чином, поняття «М??гілік їв» означає «країна, народ Всевишнього» чи «?АЗА? ЕЛІ продовжить свою історію як «М?НГІЛІК ЇВ» чи «Ідея «м??гі їв» — це ключ до нашого національного коду».

У той же час громадське обговорення ідеї президента у 2014 році, відразу після озвученого послання, було досить активним. Вийшов цілий ряд статей та інтерв’ю на задану тему, пройшов айтыс, став виходити журнал «М??гі їв — Mangi el». а в р. Уральську навіть прозвучала ініціатива з перейменування центральної вулиці в «проспект «М??гілік їв» і надати йому високий статус».

З аспектів обговорення 2014 року можна виділити наступні:

    з історичної точки зору наявність, умовно кажучи, конкурування понять Му??гілік Їв ?аза? елі: «»?аза? елі» — це еволюційний результат терміна «М??гі їв». Слово «ялина» сприймається як державність, як держава, що створюють племінні союзи. У період тюркських каганатів утворення цих спілок і виникнення нового етапу державності назвали «ялина». М??гі їв звучить як мрія тюрків. У період тюркських каганатів тюрки вважали, що їх каганат є вічною державністю, вічним державою…В середині 15 століття в зв’язку з утворенням Казахського ханства під проводом хана Джанібек і Кирей хана замість тюркського визначення державності М??гі їв, почала утворюватися нова державність ?аза? елі — це синонім Козак хандыгы» — Казахське ханство; поняття та ідеї М??гілік Їв введені для того, щоб спробувати таким чином зняти гостроту і високий дискусійний потенціал теми нацбудівництва і казахського націоналізму: «Не означає, що відтепер в політичній риториці пропонується не згадувати поняття нація і разом з цим уникати різночитань з приводу, що є нація в Казахстані. У такому випадку логіка досить ясна: іноземне поняття «нація» не приживається, породжуючи багато в чому пустопорожні дискусії…З одного боку, не пройшли пропозиції щодо назви держави як Казахська Республіка, Козакія. Не піднімалося назву «Алаш», що символічно відтворило б спадкоємність з автономією «Алаш» часів громадянської війни. З іншого боку, заява елбаси-лідера нації про те, що можна подумати і потім обговорити з народом нову назву країни як ?аза? Елі прозвучало 6 лютого, тобто трохи більше через три тижні після послання від 14 січня 2014 р.».

У 2015 році робота по оформленню ідеї М??гілік Їв була значно активізована. Насамперед, було чітко змальовано рівність всіх громадян Казахстану, як основної складової ідеї М??гілік Їв. Що характерно, у своєму виступі на позачерговому з’їзді партії Нур Отан, що відбувся 11 березня 2015 року напередодні президентських виборів керівник країни дещо інакше сформулював складові своєї ідеї, пов’язавши її з питаннями ідентичності: «…необхідно подальше зміцнення казахстанської ідентичності. Вона повинна ґрунтуватися на принципі громадянства. Всі громадяни повинні користуватися одним обсягом прав, нести один тягар відповідальності і мати доступ до рівних можливостей. Консолідуючі цінності на базі ідеї М??гілік Їв — це громадянське рівність; працьовитість; чесність; культ вченості і освіти; світська країна — країна толерантності. У цьому випадку громадянство буде самим надійним фундаментом сталого та успішного держави».

Так само він зазначив: «У системі загальногромадянських цінностей повинна виступати ідея М??гілік Їв — повинна бути, як друга Конституція. Обговорити на сесії Асамблеї народу Казахстану і виробити документ М??гілік Їв, яка зрозуміла всім. У школах необхідно ввести програму навчання викладання цінності всеказахстанской ідеї М??гілік Їв».

У зв’язку з цим і, особливо, в рамках святкування 20-річного ювілею АНК обговорення ідеї набуло вже інший характер, у прив’язці до діяльності цієї організації. Так, депутат Мажилісу Парламенту Єгор Каппель заявив: «Ми провели соціологічне опитування 95% громадян вважають себе представниками єдиного народу Казахстану». Він уточнив, що сьогодні в Казахстані в дружбі і злагоді проживають понад 130 народностей і національностей. І жодна людина в нашій великій країні не відчуває себе обмеженим культури, мови і віросповідання. При цьому ідея «Мангилик Їв» вже сьогодні складає єдиний фундамент майбутнього нашої країни. «Ідея «Мангилик Їв», оформлена в найважливіший документ держави, ляже в основу системи загальногромадянської консолідуючою мети. І для цього у нас є всі передумови».

Як показав контент-аналіз виступів президента і публікацій по його слідах, навіть за невеликий період часу відбувалося смислове зміна змісту терміна, змінювалися його складові.

У цьому зв’язку цікавими представляються наступні питання: Що думає з приводу президентської ідеї інтелігенція, як вона до неї ставиться? А саме казахська інтелігенція? Хто взагалі носій ідеї, хто її провідник? А хто — цільова група, кому адресована ідея?

За попередніми результатами експертних інтерв’ю, у представників казахської творчої інтелігенції склалося неоднозначне сприйняття цієї ідеї. Проведені бесіди не виявили повної підтримки ідеї експертами, в ході інтерв’ю були висловлені певні зауваження та пропозиції, які стосувалися як внутрішньополітичного контексту, так і того, як може сприйматися ідея М??гілік Їв у зовнішньополітичному оточенні, в тому числі в інших країнах тюркського світу.

Таким чином, можна зробити попередній висновок-спостереження. Президент Назарбаєв протягом як мінімум п’яти років послідовно висуває свою ідею, звертаючись насамперед до казахскоговорящей частини населення. І, як показує аналіз документів, його не почули або не захотіли почути. В останні два роки його ідея зазнала певні зміни, як в змістовному і символічному, так і суб’єктному відношенні. Провідником ідеї стала Асамблея народу Казахстану. Якою мірою ця організація впорається з поставленим завданням — питання відкрите. Однак, можливо, саме в зв’язку з цією темою, і особливо у світлі завдання впровадження цінностей М??гілік Їв у діючі навчальні програми шкільної освіти, як ніколи раніше, потрібне активне задіяння насамперед суспільних механізмів. Необхідно розуміти, що такого роду відповідальна і непроста рішення має бути максимально продумано і зважено, щоб не отримати негативні ефекти, які можуть у підсумку переважити всю важливість висунутою ініціативи.

Короткий опис статті: прапор рк У «Плані нації — 100 кроків з реалізації п’яти інституційних реформ», 85 і 89 кроки присвячені ідеї М??гілік Їв у вигляді завдання по створенню…

Джерело: М??гілік Їв: між національною ідеєю та патріотичним актом

Також ви можете прочитати