Купити вимпел

Долина : Вимпел

17.10.2015

Вимпел

«Вимпел», 77% р — комплексний природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки насіння і рослин.

До складу РРР «Вимпел» входять поліетиленоксиди (ПЕО — 1500 — 54% і ПЕО — 400 — 23%) і солі гумінових кислот.

ПЕО — 400, володіючи низькою молекулярною масою, легко проникає в тканини, виконуючи при цьому роль транспортного агента для всіх препаратів застосовуваних спільно з РРР «Вимпел». Також вплив ПЕО-400 виражається в структуруванні вільної внутрішньоклітинної води, покращуючи її біологічну активність, прискоренні процесу фотосинтезу, і регулює транспірацію та інтенсивність мінерального живлення.

ПЕО — 1500 має високу плівкоутворюючу здатність, тому РРР «Вимпел» можна використовувати в бакових сумішах з ЗЗР і мікродобривами в якості прилипача, що забезпечує повне змочування і закріплення препарату на насінні або листках рослин.

Спільна дія двох полімерів підвищує осмотичний тиск, спрямований всередину клітини; змінює білковий обмін, що виражається в синтезі стресових білків, а також у підвищенні кількості цукрів у рослині. Ці зміни роблять організм рослини більш стійким до несприятливих факторів середовища, рослини краще переносять підвищені та знижені температури, а також стрес після обробки пестицидами. Продукти розпаду ПЕГ-ів — етаноламіни є елементами живлення рослинної клітини.

Поліетиленоксиди, застосовувані з фунгіцидами, також проявляють своє зневоднюючу дію на грибки і бактерії. Висушування мікробної клітини, з одного боку, знижує її біологічну активність, а з іншого — підвищує її сприйнятливість до дії препарату. В цьому і полягає антимікробна дія РРР «Вимпел».

Солі гумінових кислот, що входять до складу препарату, містять необхідні рослині мікроелементи. Присутність даних солей підсилює коренеутворення, призводить до поліпшення живлення, що супроводжується активізацією росту надземної частини рослин.

Діючі речовини, що входять до складу РРР «Вимпел», посилюють дію один одного і заюезпечують препарату багатофункціональність, тому він має властивості: стимулятора росту, адаптогену, антистресанта, кріопротектора, прилипача і інгібітора хвороб.

Ефект від застосування

 • Зростає стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища, а також підвищується приживлюваність живців і саджанців за рахунок ефекту збільшення інтенсивності коренеутворення.
 • Призводить до підвищення розвитку генеративної частини рослини, що дозволяє реалізувати генетичний потенціал сорту/гібрида за умови застосування на ранніх етапах органогенезу.
 • Знижує фітотоксичну дію ЗЗР, особливо гербіцидів.
 • Збільшує площу листкової поверхні.
 • Збільшує накопичення вуглеводів та інших запасних речовин у рослині, що підвищує їх морозостійкість і зимостійкість.
 • Підвищує стійкість рослин до захворювань за рахунок інтенсивного зростання.
 • Підвищує врожайність і якісні показники продукції, а також товарний вигляд і лежкість.
 • Формує більш життєздатне потомство у рослин, оброблених препаратом, за рахунок підвищення їх стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища. Схожість насіння підвищується до 5%.

Таким чином РРР «Вимпел» має властивості:

 • стимулятора росту
 • адаптогену
 • кріопротектора
 • прилипача
 • інгібітора захворювань
 • антистресанта

Препарат добре зарекомендував себе при спільному застосуванні з мікро-і макродобривами і пестицидами, збільшуючи їх ефективність.

Короткий опис статті: купити вимпел

Джерело: Долина : Вимпел

Також ви можете прочитати