Оренда квартир на добу

Договір оренди квартири подобово, його зразок

03.10.2015

Договір оренди квартири подобово, його зразок

Існують певні правила оренди квартир як у Києві, так і по всім регіонам України. Чому то прийнято вважати, що до подобової оренди це не відноситься або так вигідно. Вигода зрозуміла для тих, що здають квартири на добу, а для людей бажаючих їх зняти напевно значення не має. А може ніхто і не пропонував скласти договір .

Навіщо він потрібний цей договір для оренди подобової. Адже оренда — це в першу чергу бізнес, з якого орендодавець отримує прибуток, а вона відповідно до податкового законодавства повинна фіксуватися і сплачуватися податки. Податки платити, як здають квартири в довгострокову оренду, так і подобово .

Найголовніша причина, з якої повинен бути складений договір для подобової оренди квартир — це правова основа. Завжди потрібно особисте переконання, з ким маємо справу, у кого орендуємо квартиру. кому належить ця чи інша квартира. Зрозуміло, що орендувавши десь на вокзалі у незнайомій бабусі квартиру розраховують, що це буде дешевше. Тому від орендодавців необхідно вимагати складання договору, приклад якого нижче за текстом.

«Договір оренди квартири подобово

Я, _________________________________________________________________(надалі Орендодавець) та ________________________________ (за текстом Орендар) уклали договір про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець здає квартиру за адресою: м. Київ, вул.___________________________. а Орендар приймає зазначену квартиру за плату у тимчасове використання для >подобового проживання.

2 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

Термін здачі квартири з « »_____ 2013 року _______ _______ ______ _____ розрахунок днів

2.1. Оплата за проживання здійснюється Орендарем під час заселення.

2.2. Вартість оренди _______грн, за проживання ________ грн.

2.3. Внесено початковий аванс ___________ грн.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендар зобов’язаний:

3.1.1. Використовувати орендоване житло (квартиру) тільки з метою проживання, з дотриманням техніки безпеки.

3.1.2. Дотримувати всі правила використання житлового приміщення (квартири), утримувати приміщення в чистоті і порядку, як і було при заселенні.

3.1.3. Орендар гарантує збереження квартири повністю і знаходиться в ній майна, так само знаходиться в ній меблів і цілісності підлоги. Підписання цього договору є підтвердження того, що всі знаходяться в квартирі побутові прилади прийняті в справному стані.

3.1.4. Час заселення та виселення ______ годин, в тому випадку, якщо не обумовлено додатковий час.

3.2. Орендодавець має право проводити огляд зданої їм квартири і майна на предмет цілісності і збереження майна, санітарного стану квартири, попередньо узгодив час перевірки з Орендарем.

4 РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вважається дійсним після внесення повної сплати.

4.2. Сторони зобов’язані попередити іншу сторону про розірвання договору за добу.

4.3. У разі розірвання договору з ініціативи Орендаря після зазначеного в п. 4.2. строку аванс в розмірі вартості однієї доби проживання не повертається. У разі розірвання договору під час проживання з ініціативи Орендаря, утримується сума 40% від решти, але не менше вартості однієї доби мешкання.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. За невиконання зобов’язань за цим договором настає відповідальність у відповідності з цим договором та чинними законами України.

5.2. Всі спірні питання з головним умовам договору вирішуються або шляхом спільного їх врегулювання, або зверненням до суду.

5.3. У разі порушення або неналежного виконання прописаних умов договору винна сторона відшкодовує потерпілому збитки, які той(а) зазнав(ла).

5.4. Немає відповідальності сторін якщо настали або виникли обставини форс-мажор.

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Права сторін здійснюються згідно з цим договором та законодавством України.

6.2. У випадку раптового виникнення спірних питань і розбіжностей між Орендодавцем та Орендарем щодо предмету договору, сторони зроблять всі зусилля для їх врегулювання мирним шляхом переговорів.

7 АДРЕСИ СТОРІН

Орендар: Орендодавець:

_______________ ______________

_______________ ______________

_______________ ______________

дата, підпис, печатка орендодавця.»

Короткий опис статті: оренда квартир на добу Договір оренди квартири подобово його приклад або зразок, навіщо потрібно його складання? договір подобової оренди квартир, зразок, приклад, складання, навіщо потрібен, ljujdjh fhtyls

Джерело: Договір оренди квартири подобово, його зразок

Також ви можете прочитати