Вимпел домоддовському

Дипломна робота: Формування та використання фірмового стилю на підприємствах туріндустрії, 5rka.

08.10.2015

Дипломна робота: Формування та використання фірмового стилю на підприємствах туріндустрії

Назва: Формування і використання фірмового стилю на підприємствах туріндустрії

Тип: дипломна робота

Дипломна робота студентки 6 курсу СКСи Т факультету заочної форми навчання Брусковой Ірини Євгенівни

Російський новий університет

Москва

2005 р.

Введення

З кожним роком російська туристська індустрія все більш активно включається у світовий ринок. Найважливішим напрямком діяльності фірм, що працюють в туристичній сфері, є просування турпродукту на ринок, реклама і реалізація підготовленого турпакета. В даний час засоби масової інформації, спеціальні видання, рекламні проспекти буквально переповнені різноманітними туристичними пропозиціями, і шлях фірми до успіху полягає в тому, щоб довести до потенційного клієнта відповідну інформацію і викликати його відповідні дії. Це завдання здійсненне, якщо керівництво фірми володіє знаннями в області маркетингу або у фірмі існує відділ маркетингу і реклами.

Сьогодні актуальність реклами не викликає сумніву так, як вона грає ключову роль у розвитку ринкової економіки і є її важливим елементом.

На думку фахівців, рекламу можна розглядати як форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживачів. Реклама – найдійовіший інструмент у спробах фірми донести інформацію до своїх клієнтів, модифікувати їх поведінку, залучити до пропонованих послуг, створити позитивний імідж самого підприємства, показати його суспільну значимість.

Який би реклама, не можна забувати, що вона не існує сама по собі. Реклама всього лиш інструмент ринку. В основі реклами — інформація і переконання. При цьому однією з головних задач реклами стає формування образу фірми та переваги до марки.

На Заході комплексна система візуальної ідентифікації називається Corporate Identity, а в Росії прижилося і активно використовується інше визначення – фірмовий стиль. Фірмовий стиль (або Corporate Identity) – створюється фахівцями (дизайнерами) для формування сприятливого іміджу компанії та підвищення ефективності її рекламних контактів зі споживачами. Якщо виробника позбавити такого ефективного зв’язку зі споживачем, то він перестане вкладати гроші в удосконалення старих та створення нових товарів. Прагнення до розвитку, конкуренція в підприємництві будуть в’янути. Ось чому в країнах з високим рівнем життя, масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу, а, отже, на формування фірмового стилю підприємств. Будь-яку нині процвітаючу і мало-мальськи відому компанію в наш час відзначає єдиний фірмовий стиль. Саме він характеризує особу і відмінність копанні від аналогічних.

Фірмовий стиль — це і засіб формування іміджу компанії, а також певний носій інформації. Фірмовий стиль може складатися з як завгодно великої кількості елементів, але базовими для кожної компанії є наступні елементи: логотип, корпоративна і персональна візитні картки, фірмовий бланк, фірмовий бланк другого типу для використання в електронному вигляді, різні типи конвертів (Е65, С4, С5 – з вікном і без вікна), факсимільне повідомлення, фірмова папка для паперів, фірмові шрифти, фірмові кольори і брендбук (брошура, що описує графічні стандарти і правила використання логотипу і фірмового стилю компанії в різних ситуаціях). Компоненти фірмового стилю допомагають споживачеві відрізнити Вашу продукцію від інших. Дотримання фірмового стилю фірмою, дуже позитивно впливає на фактор довіри до цієї фірми.

Мета даної дипломної роботи – визначити місце, складові та шляхи формування фірмового стилю на підприємствах туристської галузі.

Завдання диплома – використовуючи власні знання і навички, отримані під час навчання, запропонувати саме такі прийоми і заходи по формуванню і використанню фірмового стилю, які можуть бути доступні будь-якої туристської фірмі.

Розділ 1. Засади формування фірмового стилю на підприємстві

1.1. Поняття та цілі формування фірмового стилю.

В останнє десятиліття склалося цілий напрям маркетингових комунікацій – формування фірмового стилю. Іноді для позначення цього поняття використовується термін «брендинг» (від анг. Brend – тавро). Це не дивно, адже основна роль брендингу підприємницької діяльності виявилася приблизно тією ж, що і роль особистого клейма ремісника.

Згідно одному з більш вдалих визначень фірмового стилю, даних А. Добробабенко, «Фірмовий стиль – це набір колірних, графічних, словесних, друкарських, дизайнерських постійних елементів (констант), які забезпечують візуальне і значеннєве єдність товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення».

Основними цілями формування фірмового стилю можна назвати:

ідентифікацію продуктів фірми між собою і вказівка на їх зв’язок з фірмою

виділення продуктів фірми з загальної маси аналогічних продуктів її конкурентів

Поняття фірмовий стиль введено теоретиками реклами. За кордоном використовується синонімами фірмового стилю, такі як «система фірмової ідентифікації», «координування дизайну», «проектування зовнішнього вигляду підприємства».

При стабільно високому рівні інших елементів комплексу маркетингу фірмового стилю забезпечує її власникові наступні переваги:

допомагає споживачеві орієнтуватися в потоці інформації, швидко і безпомилково знайти продукт фірми, яка вже завоювала його перевагу;

дозволяє фірмі з найменшими витратами виводити на ринок свої нові продукти;

підвищує ефективність реклами;

знижує витрати на формування комунікацій, як внаслідок підвищення ефективності реклами, так і за рахунок універсальності компонентів фірмового стилю;

забезпечує досягнення необхідної єдності всієї реклами та інших засобів маркетингових комунікацій фірми (напр. пропаганди: ведення прес-конференцій, випуск престижних проспектів тощо);

сприяють підвищенню корпоративного духу, об’єднує співробітників, виробляє почуття причетності до спільної справи;

позитивно впливає на естетичний рівень і візуальне середовище фірми.

Якщо ж підсумувати всі переваги, які дає фірмовий стиль, то можна назвати її одним з основних засобів формування сприятливого іміджу фірми, образу марки.

Перш за все, необхідно відзначити, що поняття фірмового стилю є тлумачення у вузькому і широкому сенсі.

Під фірмовим стилем у вузькому розумінні мається на увазі сукупність товарного знака (і властивих йому кольорів), колірного і графічного оформлення ділових паперів.

Більшість фірм обмежуються саме таким тлумаченням фірмового стилю.

Фірмовий стиль у широкому розумінні – це використання єдиних принципів оформлення, колірних сполучень і образів для всіх форм реклами (у пресі, на радіо, телебачення), ділових паперів, технічної та інших видів документації, офісу, а інколи й одягу працівників.

Існує дві точки зору про те, коли необхідно розробляти власний фірмовий стиль:

відразу, як тільки утворилася фірма;

у міру накопичення достатньої кількості коштів і закріплення стійких напрямків діяльності.

Цілком ймовірно, що фірма тільки починає свою діяльність, не зможе охопити всю повноту такого явища, як фірмовий стиль. З іншого боку, почавши діяти на ринку без певних атрибутів фірмового стилю, фірма втратить необхідний час, відкладаючи «на потім» формування у споживача образу фірми. Більше того, певний «рекламний базис» накопичений фірмою, буде втрачений, так як на ринку виникне як би зовсім інша фірма з іншими атрибутами фірмового стилю.

Елементи фірмового стилю.

Основними елементами фірмового стилю є (Додаток №1):

товарний знак;

фірмовий шрифтовий напис (логотип);

графічний товарний знак;

фірмовий блок;

фірмовий гасло (слоган);

фірмовий колір (кольори);

фірмовий комплект шрифтів;

корпоративний герой;

постійний коммуникант (обличчя фірми);

інші фірмові константи;

Товарний знак (інші використовувані назви): знак обслуговування, торгова марка, фірмовий знак, є центральним елементом фірмового стилю. Товарний знак являє собою зареєстрований у встановленому порядку образотворчі, словесні, об’ємні, звукові позначення або їх комбінації, які використовуються власниками ТЗ для ідентифікації своїх товарів.

Роль і значення ТЗ у формуванні та підтримання ФС туристичного підприємства обумовлені його функціями:

гарантією якості;

индивидуализирующей;

рекламною;

охоронної.

Виконання всіх цих функцій в сукупності, а також кожної окремо підвищує конкурентоспроможність продуктів і полегшує їх позиціонування на ринку. Так, за даними Міжнародного правового исследовательного інституту імені Макса Планка, 60 % покупців пов’язують ТЗ з високою якістю товарів, 30% — з високою якістю і популярністю фірми, а 10% взагалі не звертають уваги на ТЗ.

ТЗ як би символізує стабільність характеристик і властивостей туристського продукту, рівня обслуговування клієнтів. У цьому з’являється так звана функція гарантії якості. Як тільки порушується зв’язок ТЗ та якості послуг, знак перетворюється на засіб, що відштовхує споживачів від пропонованих фірмою туристських продуктів. Така дія ТЗ може проявлятися навіть тоді, коли якість вже відновлено. Завоювати добру славу знака набагато важче, ніж її втратити. Ось чому власникові ТЗ необхідно постійно піклуватися про збереження стабільно високих якісних характеристик пропонованих на ринок послуг.

Індивідуальна функція ТЗ полягає у виділенні (ідентифікації) туристського продукту і фірми на ринку. Для виконання даної функції ТЗ повинен відповідати наступним вимогам:

простота, тобто мінімальна кількість ліній, відсутність дрібних, погано помітних деталей і всього, що заважає швидкому і точному запам’ятовуванню;

індивідуальність, яка повинна забезпечити відмінність і впізнаваність ТЗ;

привабливість, тобто відсутність негативних емоцій, викликаних ТЗ;

Істотну роль покликана відігравати рекламна функція ТЗ. Для цього сам ТЗ повинен стати об’єктом реклами, тобто використовуватися у всіх своїх візуальних проявах: на вивісках, в газо-світлової реклами, сувенірів, друкованих виданнях, оформленні виставкових та службових приміщень.

Охоронна функція ТЗ визначається тим, що він реєструється, юридично захищається і володіє властивістю виключної приналежності власнику.

ТЗ відносяться до так званих об’єктів інтелектуальної власності, і охороняється патентними законами всіх країн світу. Право на товарний знак охороняється державою і засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво засвідчує пріоритет ТЗ, виключне право власника на ТЗ і містить його зображення. Реєстрація ТЗ діє протягом 10 років з дати подачі заявки. Для продовження терміну подається повторна заявка.

ТЗ відрізняються численністю і різноманіттям. Виділяє такі їх типи:

словесний, який може бути зареєстрований як в стандартному написанні, так і в оригінальному графічному виконанні (логотип);

образотворчий, що представляє собою оригінальний малюнок (логотип фірми);

об’ємний (у тривимірному виконанні);

комбінований, який представляє собою поєднання вище наведених типів.

Найбільш широке поширення одержали словесні і зображувальні ТЗ, а також їх комбінації. Найпоширеніші — словесні, на частку яких припадає до 80% всіх ТЗ світу. Їх поширеність пояснюється, насамперед, високою рекламопригодностью. Однак образотворчі знаки легше для сприйняття і легкоузнаваемые.

Слід враховувати, що в якості ТЗ не можуть бути зареєстровані позначення, суперечать за своїм змістом суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі. Не реєструються також позначення, які є помилковими або здатними вести в оману споживача.

Фірмовий шрифтовий напис (логотип) – оригінальне зображення або скорочене найменування фірми, групи продуктів даної фірми або одного конкретного продукту. Як один з головних елементів фірмового стилю кампанії, товарні знаки грають важливу роль при використанні у всіх сучасних видах реклами (оголошення в пресі, випуск спеціальних видань, плакатах, транспарантах, світлової реклами, реклами в кіно, по радіо і в телебаченні. ) Словесний товарний знак є одним з видів товарних знаків, які отримують все більш широке застосування, що пояснюється значними перевагами позначень цього роду. Словесні товарні знаки добре запам’ятовуються, легко помітні, більш зручні для реклами. Словесні товарні знаки являють собою оригінальні слова, назви. Слова, що послужили основою для товарного знаку, можуть бути вигаданими й існуючими в мові. Темою словесних знаків можуть бути астрономічні назви (Бетельгейзе, Метеор, Сонячний вітер), власні імена (Міша, Надя), імена історичних особистостей (Цезар, Петро I), імена театральних героїв (Санта-Барбара). Існує також група товарних знаків, що складається з назв професій (Дизайнер, Майстер, Аспірант), географічних назв (Нижній, Астрахань). В даний час в якості словесних товарних знаків широко застосовуються так звані штучні слова, частіше звані «логотип» (Logotipe — англ.): поєднання букв, які в ряді випадків не мають семантичної основи в мові (МММ, ННРУ, МТМ). Короткий, звучний і виразний словесний знак, народжений грамотним лінгвістом і доопрацьований дизайнером-графіком з урахуванням психологічних особливостей людського сприйняття, легко сприймається і запам’ятовується на слух. Як правило, логотип складається з чотирьох — семи букв. Приблизно 4 товарні знаки з кожних 5 реєструються у формі логотипу.

Стилі логотипу можуть бути різними. Найпоширенішими є краплі, прості геометричні примітиви, мотиви спіралей, образи тварин, «олюднення» знака або об’єкта, фотографічно точні зображення, нескінченна лінія. При проектуванні логотипу використання стилів передбачає наділення його різними ефектами, але, загалом, застосовуються для швидкого формування іміджу компанії шляхом створення образу.

Спеціальними дослідженнями було науково встановлено, що форма, як і колір, емоційно впливає на людину.

Прості геометричні форми швидше сприймаються глядачем і краще запам’ятовуються у порівнянні зі складними неправильними формами.

Певний вплив на сприйняття інформації надають форми ліній. Вважається, що вертикальні або прямі горизонтальні лінії асоціюються зі спокоєм, ясністю і навіть солідарністю, а вигнуті — з витонченістю і невимушеністю. Однак це справедливо в певних умовах, наприклад, чим частіше горизонтальні або вертикальні лінії і чим контрастніше кольори, вибрані для їх зображення, тим більше неприємні, аж до запаморочення, відчуття вони виробляють. Дуже часто в логотипах використовуються зображення різних тварин або птахів.

Графічний товарний знак (умовне максимально стилізоване і універсально адаптоване до існування в передбачуваній рекламної середовищі позначення фірми або продукту) Так як графічний товарний знак є одним з основних стилеутворюючих елементів, його розробки та використання у системі фірмового стилю слід приділяти особливу увагу. Товарний знак повинен відповідати високим естетичним вимогам і рівню сучасної графіки. У той же час товарний знак повинен бути простим для сприйняття, а також у зображенні і вживанні, тобто повинен легко поєднуватися з текстом та іншими елементами оформлення. Образотворчі товарні знаки являють собою малюнки найрізноманітніших тем: це і різні орнаменти, символи, зображення тварин, птахів, стилізовані зображення всіляких предметів. Образотворчі товарні знаки можуть включати в себе не лише зображення предметів, але і слова в особливій формі, іноді буває важко провести чітке розмежування між літерними або словесними знаками та образотворчими знаками.

Фірмовий блок — являє собою традиційно, часто вживане поєднання декількох елементів фірмового стилю найчастіше це образотворчий ТЗ (товарна емблема) і логотип.

Фірмовий блок може також містити повну офіційну назву фірми, її поштові та банківські реквізити (напр. на фірмових бланках). Іноді блок включає фірмовий гасло.

Фірмовий гасло (слоган) — постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз. Деякі слогани реєструються як ТЗ.

Цілі реклами визначають підходи до розробки рекламного звернення або засоби надання інформації рекламодавця споживачеві, має конкретну форму (текстову, візуальну, символічну).

Рекламне повідомлення є центральним елементом реклами, так як воно:

представляє рекламодавця до цільової аудиторії;

фокусується більшість елементів рекламних комунікацій;

сприяє залученню потенційних клієнтів і формуванню у них позитивного ставлення, як до самої фірми, так і до прелагается нею продуктів;

є основним інструментом досягнення цілей рекламної діяльності;

Реклама, спрямована на туриста як кінцевого споживача рекламованого туристичного продукту, повинна відрізнятися від реклами, цільовою аудиторією якої є спеціалісти туристського бізнесу.

При безпосередньому формуванні рекламного повідомлення необхідно, в першу чергу, придумати тему і девіз всієї рекламної кампанії. Тема реклами повинна відповідати цілям рекламної кампанії і продукту, який рекламується. Необхідно, щоб споживач запам’ятав хоча б назву продукту і фірми. Даними обставинами і визначається реклама. Вона виражається в яскравому заголовку – девізі, званому рекламному слоганом.

Рекламний слоган – це короткий лозунг або девіз, що відображає якість продуктів, обслуговування, напрямок діяльності фірми, іноді у прямій, а частіше в алегоричній чи абстрактній формі.

Дуже складно сформулювати загальні універсальні правила вибору солгана, проте є кілька вимог, яким він повинен відповідати:

Чітке відповідність загальної рекламної мети;

Стислість (коротка фраза легко запам’ятовується);

Слоган повинен легко вимовлятися (в ньому ні в якому разі не повинні бути присутніми важкі слова);

, Використання, по можливості, оригінальної гри слів;

Слоган, зазвичай передує рекламне звернення, що представляє собою один з основних засобів привернення уваги та інтересу цільової аудиторії. Його роль особливо зростає при відсутності інших засобів, що привертають мимовільну увагу – ілюстрацій, кольору і так далі.

Прийнявши рішення про форму рекламного звернення, необхідно визначитися з такими параметрами, як колір та ілюстрації.

Впливу кольору на психологію сприйняття рекламного звернення присвячено багато досліджень. Колір може приваблювати, відштовхувати, вселяти відчуття спокою, комфорту. Це означає, що з допомогою певних цветосочетаний можна керувати ставленням споживача до реклами. Вибір колірного рішення здійснюється виходячи з основної рекламної теми.

Планування засобів розповсюдження реклами передбачає прийняття туристським підприємством рішень щодо вибору засобів поширення рекламного звернення; параметри реклами; періодичності реклами.

Час туристської рекламної кампанії починається, як правило, значно раніше реалізації турів. Основна рекламна кампанія припадає на осінь. У цей період рекламуються поїздки на наступний рік. Друга, менш інтенсивна, рекламна кампанія починається в кінці зими. В цей період вона носить виборчий характер. Її основна увага спрямована на стимулювання продажів турів, які ще не повністю реалізовані.

Рекомендовані правила для написання слогана:

Не перевантажувати свого читача. Робити пропозиції короткими. Користуватися простими знайомими словами.

Говорити коротко — тільки те, що хочеш сказати, не більше і не менше.

Дотримуватися цього часу і активного застави — це звучить жвавіше. Минув час і пасив повинні використовуватися лише у виняткових випадках.

Не бояться використовувати особові займенники. Пам’ятати, що звертаєшся особисто до кожного: уяви, що розмовляєте з одним.

Уникати кліше. Навчиться обходитися без них. Яскраві, незвичайні слова і фрази привертають і утримують увагу читачів.

Не використовувати занадто багато придаткових пропозицій і вступних слів. Велика кількість ком стомлює. Не давати своєму читачеві приводу пересісти на інший корабель.

По можливості користуватися скороченнями. Вони виглядають природно. При розмові люди постійно користуються скороченнями.

Не хвалитися. Дивитися на все з читацької точки зору. Уникати слів «ми», «ми», «наш».

Дотримуватися одного напрямку. Не намагатися зробити все відразу. За двома зайцями поженешся — ні одного не піймаєш.

Бути оптимістичним. Виражати емоції. Наснагу обов’язково повинно бути передано в тексті.

Фірмовий колір (кольори) також є найважливішим елементом ФС, одним з компонентів загального образу фірми. Колір робить ФС більш привабливим, краще запам’ятовується, дозволяє зробити сильний емоційний вплив.Фірмовий колір може мати правовий захист у разі відповідної реєстрації ТЗ в цьому кольорі.

Незважаючи на те, що колір є одним із складових фірмового стилю, але так само і одним з основних ворогів якісного логотипу.

Одним з критеріїв непрофесійного підходу до створення логотипу є використання декількох кольорів, градієнтні заливки, тіні, півтони.

При цьому порушується один з основних ознак гарного логотипу — практичність. Логотип повинен бути відтворений в малих розмірах, для нанесення. Логотип повинен бути однаково добре відтворений у фарбі або на екрані, повинен однаково добре працювати в чорно-білому та кольоровому варіантах, а також в негативі.

Про символізм кольору, його емоційний вплив на людину написав Одним з найвідоміших дослідників Макс Люшер. Він досліджував закономірності цього впливу, залежність впливу кольору від емоційного стану людини, відкрив залежність ставлення до кольору від умов розвитку особистості і багато інші закономірності пов’язані з кольором і його вплив на людину.

Макс Люшер встановив, що певний колір викликає у людини цілком певні емоції. Наприклад, жовто-червоні тони створюють відчуття схвильованості, збудження. Сині, сірі колірні тони, навпаки, діють заспокійливо. Цікаво, що свої дослідження він проводив за завданням однієї рекламної фірми. Темно-синій колір асоціювався з нічним спокоєм, а жовтий — з сонячним днем і його турботами. Червоний колір нагадував про кров, полум’я і пов’язаних з ними ситуаціях, що вимагають високої мобілізації, активності. Ставлення до кольору визначалося характером життєдіяльності багатьох поколінь, знаходячи стійкість, а будь-який прояв життєдіяльності в свою чергу завжди супроводжувалося тим чи іншим емоційним станом. Тому і ставлення до кольору завжди було і залишається емоційним.

Крім того, Люшером був зроблений ще один важливий для рекламної індустрії висновок — колір не тільки викликає відповідну реакцію людини в залежності від його емоційного стану, але і певним чином формує його емоції.

Корпоративний герой – постійний, стійкий образ свого представника, посередника, у комунікаціях з цільової аудиторії. Дуже часто корпоративний герой наділяється деякими рисами, які комутатор прагне включити в свій імідж. Білий лебідь, злітаючий з водної гладі, відтворює природний стан клієнтів авіакомпанії – політ. Провізор Марія, символізує професійну компетентність і м’яку ненав’язливу уважність до болів простих споживачів. Корпоративний герой може також уособлювати фантазійно-ідеальний образ споживача. Прикладом тому служить Ковбой Мальборо. Герой явно претендує на лаври супермена. І, по всій видимості, передбачається, що курець сигарет цих марок підсвідомо буде ідентифікувати себе з цим корпоративним героєм.

Постійний коммуникант – на відміну від корпоративного героя є реальною особою. Це конкретна людина, який обраний фірмою як посередник в її комунікаціях з адресатом. Більш поширені визначення цього поняття як «обличчя компанії», «бренд-імідж», «ікона фірми». Причому залучення постійного коммуниканта до процесу комунікацій відрізняється тим, що носить не епізодичний характер. Як коммуниканта він виступає досить тривалий період часу. Іноді фірма використовує зовнішню привабливість, красу посередника. В деяких випадках фірми-комунікатора можуть залучити професійні якості людини, його компетентність.

Інші фірмові константи деякі елементи діяльності фірми, у тому числі в сфері комунікацій, характеризуються сталістю, обов’язковим і довготривалим характером використання, грає настільки важливу роль у формуванні образу фірми, що можуть бути віднесені до елементів його ФС. До вказаних констант можуть ставитися:

різні емблеми фірми, які не отримали в силу якихось причин правовий захист і не є ТЗ;

фірмові особливості дизайну;

оригінальні сигнатури і піктограми – абстрактні графічні символи;

певні внутрішньофірмові стандарти;

формат видань, на всю друковану продукцію можна поширити певний оригінальний формат, що сприяє кращої впізнаваності інформаційно — рекламних матеріалів.

1.3. Носії фірмового стилю.

Основними носіями фірмового стилю можуть виступати:

елементи діловодства: фірмові бланки, конверти, папки-реєстратори, записні книжки, настільні щоденники;

реклама в пресі;

друкована реклама: листівки, проспекти, каталоги;

рекламні сувеніри: пакети з поліетилену, авторучки, настільні прилади, сувенірні вітальні листівки;

зовнішня реклама: покажчики, вивіски, оформлення офісу, фірмовий одяг працівників, значки, нашивки, зображення на бортах транспортних засобів фірми;

засоби пропаганди: пропагандистський проспект, оформлення залів для прес-конференцій, вимпели;

виставковий стенд;

документи і посвідчення: пропуски, візитні картки, посвідчення співробітників, значки студентів, запрошення;

елементи службових інтер’єрів: панно на стінах, настінні календарі, наклейки великого формату. Нерідко весь інтер’єр оформляється у фірмових кольорах;

інші носії: фірмовий рекламний прапор, односторонній і двосторонній вимпел, фірмова пакувальний папір, ярлики.

При формуванні фірмового стилю доцільно спочатку виділити головне, створити певний образ, а потім розробляти нові складові фірмового стилю і виготовляти ті чи інші його носії.

Для розробки, формування та виготовлення тих чи інших носіїв фірмового стилю доцільно скористатися послугами рекламного агентства. Заздалегідь обравши і домовившись про довгострокову співпрацю з одним з них, туристичне підприємство буде позбавлений від багатьох турбот забезпечить певну єдність у виконанні всіх елементів і носіїв фірмового стилю.

Розділ 2. Основи технології створення бренду товару

2.1. Основні поняття брендингу .

Кожен бренд володіє певними атрибутами (Brand Attributes) — функціональними або емоційними асоціаціями, присвоєними бренду покупцями і потенційними клієнтами. Атрибути бренду можуть бути як позитивними, так і негативними, можуть мати різну силу і важливість для різних сегментів ринку. Будь-який бренд володіє головною, основною характеристикою, яка визначає його суть (Brand Essence). Всі атрибути бренду в сукупності складають індивідуальність бренду (Brand Identity), яку створює і підтримує фахівець з бренду. Індивідуальність бренду виражає те, що повинен означати бренд і є певним довгостроковим обіцянкою споживачам від авторів бренду.

У кожен конкретний момент будь-який бренд володіє певним іміджем (Brand Image) — унікальним набором асоціацій, які зараз перебувають в умах споживачів. Ці асоціації виражають те, що означає бренд саме зараз, і є миттєвим обіцянкою споживачам від авторів бренду. Зокрема, імідж бренду може сформувати рекламна кампанія. Важливо відзначити, що імідж бренду — це те, що в даний момент знаходиться в умах споживачів, в той час як індивідуальність бренду — це набагато більш довгострокове поняття.

На практиці часто зустрічаєшся з тим, що плутають два близькі поняття — бренд і торгову марку. Насправді бренд — це не тільки торгова марка, що складається з назви, графічного зображення (логотипу) і звукових символів компанії або товару. Поняття бренду ширше, оскільки в нього ще додатково входять:

сам товар або послуга з усіма його характеристиками,

набір характеристик, очікувань, асоціацій, що сприймаються користувачем і приписуваних їм товару (імідж товару, brand-image)

інформація про споживача,

обіцянки будь-яких переваг, дані автором бренду споживачам

тобто той зміст, який вкладають у нього самі творці (досить поширена помилка полягає в тому, що творці бренду вважають, що їх сприйняття і сприйняття цільової аудиторії однакові; на практиці досить часто розходиться зі сприйняттям споживача).

Теоретики маркетингу стверджують, що саме лояльність (вірність) споживачів, а не «розкрученість» — відрізняє бренд від просто торгової марки.

2.2. Процес створення бренду

Відомо, що маркетинг може бути ефективний тільки в тому випадку, коли товар відповідає потребам ринку. Аналогічна ситуація з брендінгом — якщо товар не в змозі задовольнити споживача, то будь-який, самий геніальний бренд, створений для нього, приречений на провал.

Створення бренду — це творчість, заснована на глибокому знанні ринку. Процес створення бренду достатньо складний, а ціна помилки може складати просто астрономічну суму, тому багато великі компанії воліють не займатися цим самостійно, а передати створення бренду фірмі-професіоналові в цій області. Вартість контракту тільки на створення імені продукту може складати від 30 до 50 тис. доларів, ім’я корпорації може обійтися в 50 — 75 тис. доларів, у деяких випадках сума перевищує 100 тисяч. Ці цифри назвало американське агентство Lexicon Branding, результат роботи якого сьогодні знайомий кожному з нас — на його рахунку створення імені Pentium.

Компанія Brandinsitute Inc, інше відоме агентство по створенню брендів, пропонує наступну схему розвитку бренду:

Таблиця №1

Схема розвитку бренду

Попереднє тестування

Brandtest Market Research

Короткий опис статті: вимпел домодєдовському Засади формування фірмового стилю на підприємстві. Основи технології створення бренду товару. Розробка фірмового стилю та бренду на підприємствах туріндустрії. дипломна робота: формування використання фірмового стилю підприємствах туріндустрії 5rka банк рефератів дипломи курсові роботи доповіді твори шпаргалки

Джерело: Дипломна робота: Формування та використання фірмового стилю на підприємствах туріндустрії — 5rka.ru — Банк рефератів, дипломи, курсові роботи, твори, доповіді

Також ви можете прочитати